Staff

Pere Bonet Bonet, Gerència

Cristina Martínez, Cap de producció

Katalin Szentirmai, Arxiu y documentació musical

Lluís Oliver, Secretari tècnico

M. del Mar Furió, Serveis Artístics

Aina Gayart, Auxiliar

Francisca Pallicer, Auxiliar

Roberto Vinciguerra, Atriler

Gustavo riutort, Serv. Generals