Fundació

L'Orquestra Simfònica Illes Balears és una formació de titularitat pública amb un òrgan de govern actual denominat Consorci per a la Música de les Illes Balears. En aquesta institució participen conjuntament el Govern Balear, l'Ajuntament de Palma i el Consell insular de Mallorca.

Així mateix el passat mes de gener de 2015, es va aprovar la nova titularitat de l'orquestra sota la Fundació "Orquestra Simfònica Illes Balears" que estarà en funcionament entrat l'any 2016, i la titularitat principal de la qual l'ostenta el Govern Balear, amb la participació de tots els Consells insulars, i l'Ajuntament de Palma.

Gràcies al treball institucional de tots dos organismes, i a l'aposta pública per la cultura des de les institucions, l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears és la principal finestra oberta al món de la cultura de les Illes, així com el referent més important de la seva activitat local. L'aposta per la música en el seu desenvolupament escènic de qualitat, en la seva implantació educativa, i en la projecció social de la mateixa, configuren el projecte de l'Orquestra Simfònica, oberta a la ciutadania, sempre amb una perspectiva de suport decidit al turisme i a la desestacionalització del mateix al territori Balear.

La música és una de les eines principals de transformació d'una societat. Sota aquesta premissa totes les institucions treballen perquè la Orquestra tingui cada dia una major implantació i un futur sòlid que faci de les Illes Balears un centre Mediterrani de la música.